Tag Archive for: Santísima Trinidad Gertrudis

XVII. Elx. PROSA

Autora d’onze llibres manuscrits, dels quals només se n’han conservat 240 fulls, una part molt menuda, en Elx i Cocentaina. També va escriure poesia i vides d’algunes monges. Alguns dels seus escrits es van cremar. Segons explica ella mateixa va escriure des del moment en que professà i en què tingué una visió.

.