Tag Archive for: Mercader Ángela

XVII. València. PROSA

Encara que desconeixem què va escriure, ha quedat constància documental que ho va fer. Sabem que era una dona d’una gran cultura i gran conversadora. Gregori Mayans la cita com una gran filósofa i model de dona virtuosa. Sabia llatí, teologia i era propietària d’una importantíssima biblioteca.