Tag Archive for: Manuel Carme

1960. València. NARRATIVA

carme-manuel-2Traductora d’Edgar A. Poe, Emily Dickinson, Harriet A. Jacobs, Elizabeth Keckley, Mary Chesnut, Herman Melville, Nephtalí de León, entre d’altres. Amb la novel•la Llanceu la creu  apareix la “ creadora que ja ho era, perquè com a traductora ja se situava molt més enllà d’un simple trasllat d’un text d’una llengua a una altra”.  El Punt Avui