Tag Archive for: Magraner Joaquina

XVIII.  Carlet. TEATRE EN VERS

Forma part del grup d’escriptores sobre les quals tenim poques referències biogràfiques, l’obra de les quals es mou entre l’anonimat i el dubte. De fet, es discuteix l’autoria del text La petrimetra corregida. Comedia moral ajustada a las reglas del drama, y representada en los teatros de España con aplauso. En tres actos en verso, que també es atribuïda al seu germà.