Tag Archive for: Almenar Àngela

XVI. València.PROSA

“Fundà la feligresia de l’Assumpció de la Verge, coneguda amb el nom de Col•legi de Na Monforta, en la plaça de les Barques en Valencià. Escrigué per al govern del centre, en valencià, les Constitucions del loable Colegi de la Verge Mare de Déu i van ser traduïdes al llatí i al castellà. Alguns estudiosos afirmen que arribà a publicar un Antialcoran”.  Lletraferides Modernes, Mª de los Àngeles Herrero