Hi ha un aspecte en la lluita per la igualtat de la dona que fins als últims anys no s’ha tractat amb la intensitat deguda, possiblement perquè la gravetat dels altres aspectes, (violència de gènere, bretxa laboral, discriminació salarial, feminització de la pobresa, escassa representació pública…), no permet veure la transcendència d’un tema sobre el qual és imprescindible reflexionar: el del paper de la dona en el món de la cultura, i més concretament la seua participació activa en el terreny de la creació intel·lectual, artística, filosòfica, literària, científica

L’accés a la cultura ha sigut tan sectari i elitista com l’accés al poder, perquè la simbiosi entre “el poder i el saber” ha creat tot un complex ideològic de principis, normes, models, imatges, tòpics, ritus, tabús que conformen els grups dirigents de la societat,  i priven el pas a ambdós camps ( poder i saber) als grups marginats.

La discriminació de les dones en el món cultural (així com en els estaments de poder) és tan antiga com la societat patriarcal en què vivim. Una cultura en la qual a la dona que ha pogut accedir se li ha atorgat, durant segles, el paper passiu de simple transmissora dels paràmetres i canons androcèntrics.

Malgrat els impediments, al llarg de la història, moltes dones fortes, envoltades d’unes circumstàncies especials, no han silenciat el seu intel·lecte i capacitat creativa, han sigut actives productores culturals en l’art, la literatura, la filosofia, la ciència… Malauradament han sofert menyspreu i invisibilització, i les seues obres han estat rebutjades, ocultades, oblidades, destruïdes o usurpades. Perquè reconèixer-les posava, i posa, en perill les figures de l’imaginari patriarcal que han marcat i marquen les jerarquies i els rols d’una societat organitzada sobre la subordinació de més de la meitat del gènere humà.

A poc a poc anem recuperant les aportacions culturals i artístiques creades per les dones, traient-les de l’anonimat, reconeixent-les i valorant-les. Com a exemple de recuperació, que cataloga i presenta més de 450 escriptores, tenim l’exposició “Nosaltres, les escriptores. Valencianes en el temps”.

Reivindicar la història oculta de les dones en el món de l’art i la creativitat, rescatar-les de l’oblit, recobrar l’herència cultural de les nostres avantpassades, mostrar els models amagats que ens permeten reconstruir la història des d’una perspectiva justa, educar les generacions joves amb un imaginari no discriminatori, i fonamentar les bases d’una societat igualitària són els principals objectius de la III jornada per la igualtat La història oculta de les dones en el món de l’art”, organitzada per la Regidoria de la Igualtat de l’Ajuntament de Xàbia i la Xarxa de Dones de la Marina Alta.

                                                                                              Pepa Guardiola

unnamed